top of page

10:00

Ivan Horvat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras est mauris, mattis id metus sed, tincidunt laoreet neque.

10:30

Ivan Horvat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras est mauris, mattis id metus sed, tincidunt laoreet neque.

11:00

Ivan Horvat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras est mauris, mattis id metus sed, tincidunt laoreet neque.

11:30

Ivan Horvat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras est mauris, mattis id metus sed, tincidunt laoreet neque.

12:00

Ivan Horvat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras est mauris, mattis id metus sed, tincidunt laoreet neque.

11:45

Mate Matić

Konvencionalna kemoterapija i bubrežna bolest

12:00

Danilo Radunović

Akutno bubrežno oštećenje u bolesnika s rakom

12:15

Tamara Knežević

Terapija inhibitorima imunih kontrolnih točaka (immune checkpoint inhibitors) i akutno bubrežno oštećenje

12:30

Vladimir Prelević

Rabdomioliza kao nuspojava onkološke terapije i njeno zbrinjavanje

12:45

Rasprava

13:00

Ručak

13:45

Sandra Bašić-Kinda

Bubrežna bolest u bolesnika s leukemijom i limfomom

14:00

Vanja Ivković

Paraneoplastične glomerulopatije

14:15

Josip Batinić

Monoklonska gamapatija i bubreg

14:30

Ivana Tolj

Trombotska mikroangiopatija i zloćudni tumori

14:45

Rasprava

15:00

Pauza za kavu

15:30

Tamara Knežević

Liječenje anemije u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti i rakom

15:45

Vesna Herceg Čavrak

“Cancer survivorship” - Utjecaj onkološkog liječenja u dječjoj dobi

16:00

Ivana Jurić

Probir na rak u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti i u bolesnika s transplantiranim bubregom

16:15

Rasprava

16:30

Tamara Knežević, Jerko Barbić, Nikolina Bašić Jukić

Onkonefrologija u Hrvatskom društvu za bubreg i HealthMed-u; Zatvaranje simpozija

20:00

Otvaranje kongresa

 

Koktel dobrodošlice

bottom of page